http://www.przystankowale.pl/
Pole namiotowe na brzegu Warty z węzłem sanitarnym. 
Wypożyczalnia kajaków i tratew, czarter łodzi, organizacja imprez, świąt, biesiad i ognisk.

http://www.ifgift.pl/
Upominki, ozdoby i dekoracje dla domu. Wykonywane ręcznie lokalnie, z drewna, papieru i tkanin.Tu realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt "Aktywni na rynku pracy" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.